Tomasz
Radca prawny Tomasz Deluga, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywane od roku 1997, we współpracy z praktykami prawa

Kancelaria jest prowadzona w ramach indywidualnej działalności prawniczej radcy prawnego Tomasza Deluga

Anna

Anna Bobowska - radca prawny

 
 

 Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców, a także podmiotów korporacyjnych.

 

» Prawo korporacyjne i handlowe, obsługa wewnątrzkorporacyjna organów spółek prawa handlowego
» Inwestycje kapitałowe
» Prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacyjne
» Zamówienia publiczne
» Prawo lokalowe i sprawy z zakresu rynku nieruchomości
» Ochrona własności przemysłowej
» Ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie
» Prawo prasowe
» Nieuczciwa konkurencja
» Ochrona praw konsumentów
» Prawo administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji
» Prawo budowlane i inwestycje
» Prawo nowych technologii
» Prawo ubezpieczeniowe

Sprawy cywilne, w szczególności:
» Doradztwo w zakresie umów prawa cywilnego
» Doradztwo w zakresie stosunków majątkowych, umowy majątkowe - małżeńskie i inne sprawy z zakresu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 
 

Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Deluga
ul. Topiel 21 lok. 3
00-342 Warszawa
NIP 762-102-58-79
REGON 550706352

tel: (+48) 512398906

mail: kancelaria@deluga.com.pl

code by: aplikacje internetowe